Projects

פרויקטים

תהליך העבודה בסטודיו מתחיל בהיכרות עם הלקוח, צרכיו וחלומותיו. לאורכו של הפרויקט מתקיים שיח הדדי. מדובר בתהליך עבודה משותף בו חושבים ויוצרים יחד מהפרט הקטן ביותר לגדול ביותר.