top of page

Projects

פרויקטים

תהליך העבודה בסטודיו מתחיל בהיכרות עם הלקוח, צרכיו וחלומותיו. לאורכו של הפרויקט מתקיים שיח הדדי. מדובר בתהליך עבודה משותף בו חושבים ויוצרים יחד מהפרט הקטן ביותר לגדול ביותר.

bottom of page